RODO

Informacja o przetwarzaniu danych


Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), które stosujemy od 25 maja 2018 r. reguluje postępowanie z danymi osobowymi w wszystkich krajach Unii Europejskiej po to, by chronić Twoje dane. Celem tych przepisów nie jest jednak zablokowanie przepływu danych osobowych. Wprost przeciwnie - te dane są potrzebne, np. abyśmy mogli podpisać z Tobą umowę, czy przesłać Ci naszą ofertę. Jednak dzięki RODO masz większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe.
My, to znaczy Auto-Res Sp. z o.o. oraz producent Twojego samochodu będziemy lub już jesteśmy Administratorami Twoich danych osobowych czyli informacji, które mogą pozwolić Cię zidentyfikować, np. imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu czy adres e-mail. 
Jako Administrator jesteśmy odpowiedzialni za cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych. Potrzebujemy ich przede wszystkim do tego, by zawrzeć z Tobą odpowiednią umowę np. umożliwić Ci zakup Twojego wymarzonego samochodu, a później pomóc Ci utrzymywać go w pełnej sprawności i nienagannym stanie w naszych serwisach oraz regularnie - zgodnie z kodeksem drogowym – przeprowadzać badania kontrolne na Stacji Kontroli Pojazdów. Przetwarzamy je również w celu badania satysfakcji klientów, który realizujemy zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem jakim jest określanie jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług.
Twoje dane przekazujemy producentowi Twojego samochodu, który w trosce o bezpieczeństwo jazdy powinien zachować kontakt z właścicielami wytwarzanych samochodów. Prowadząc działalność korzystamy również z usług zewnętrznych podmiotów dostarczających oprogramowanie, kancelarii prawniczych, agencji marketingowych czy firm windykacyjnych. 
Jako firma należąca do Grupy Kapitałowej CARSERVIS SA, Twoje dane przekazujemy również innym spółkom Grupy, które obsługują nas w obszarze księgowym, informatycznym i administracyjnym.
Fakt zawarcia z Tobą umowy nakłada na nas szereg innych obowiązków - rachunkowych, księgowych, podatkowych. Dlatego także w tych celach musimy przetwarzać Twoje dane. Wykorzystujemy je również, by przekazać Ci nasze oferty - jest to tzw. cel marketingowy. Jeśli jednak nie chcesz ich otrzymywać możesz zgłosić sprzeciw - kontaktując się z nami. Sposoby kontaktu wskazujemy poniżej.
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10 lat od końca roku, w którym wygasła umowa.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
Z racji przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z RODO przysługują Ci określone uprawnienia. Najważniejsze z nich to:
-Możesz uzyskać informacje, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe.
-Jeśli je przetwarzamy, to możesz:
-uzyskać szczegółowe informacje m.in. o tym, jakie Twoje dane są przetwarzane, w jakim celu i komu są przekazywane;
-poprosić o informacje, skąd je mamy jeśli sam nam ich nie przekazałeś;
-uzyskać do nich dostęp, np. prosząc o kopię;
-żądać sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe.
-Możesz również poprosić o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania swoich danych. Jednak spełnienie Twojej prośby nie zawsze będzie możliwe. W przypadku, gdy łączy nas historia zrealizowanych transakcji to możemy je przetwarzać zgodnie z przepisami prawa i Twoja prośba nie będzie skuteczna. Jeśli jednak są one przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie ma podstaw do ich przetwarzania - Twoje dane powinny być usunięte.
-Jeśli uważasz, że Twoje prawa są łamane - możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych.
-Jeśli chciałbyś skorzystać z tych praw - skontaktuj się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych.


Swoje dane podajesz nam dobrowolnie, jednak jeśli ich nie podasz nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:
e-mailem:  iod_res@cvsa.pl;
telefonicznie:  22 5737107;
lub pisemnie na adres naszej siedziby:
Auto-Res Sp. z o.o., ul. Warszawska 135, 35-205 Rzeszów